Innovatie web search

innovation quarter booklet

Achtergrond 7 ideas / Marc Heleven
Sinds 2001 zoekt Marc Heleven als innovatie websearcher in opdracht van organisaties, bedrijven en overheden naar nieuwe ideeën, kansrichtingen, verdienmodellen, innovaties en trends. Hij gebruikt het internet als gigantische zoekachtergrond voor nieuwe product- of diensteninnovaties. Destijds als nieuwe tool gelanceerd en ondertussen al meer dan 540 meerdaagse innovatieve websearches achter de rug in zeer diverse sectoren.

Werkwijze
Op basis van probleemstelling / brainstormvraag zoekt 7 ideas professioneel naar oplossingen en ideeën die nieuw zijn voor deelnemers brainstorm of opdrachtgever.
7 ideas scant internationaal het web naar best en next practices en zoekt vooral buiten de sector / branche naar relevante ideeën (cross industry) voor de aanpak .
De search gebeurt in minstens 3 talen en verkent het deep web (het moeilijk bereikbare web). Minimaal 3 dagen – gemiddeld 5 dagen.

Resultaat
Inspirerende PowerPoint (of boek) met 100 tot 160 ideeën / innovaties / toekomsten en korte toelichting geïllustreerd met visuals, screenshot en link voor verder informatie. Deze ideeën worden vervolgens in 21 originele invalshoeken / strategieën gegroepeerd.
Presentatie kan ingezet worden bij brainstorms en is daarnaast ook bruikbaar als naslag- of inspiratiedocument voor andere betrokkenen.

Enkele voorbeelden websearch:
cross-sectorale innovatie (Innovation Quarter)
Verhogen groenteconsumptie in NL (Voedingscentrum)
Pipingprobleem bij dijken (Rijkswaterstaat)
Meer info over 21 ways for innovation
21 ways outline and examples

Referenties
Univé (NL), Innovatiecentrum Limburg (B), Philips (NL), Rijkswaterstaat (NL), Creax (B), VVSG (B), COCD (B) Gemeente Oss (NL), Innovatienetwerk van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voeding (NL), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (NL), High-Tech Gruenderfonds (D), Het Buitenhuis (NL), Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (NL), AB InBev (B), Siemens (D), Prorail (NL), ANWB (NL), , Syntens (NL), Yellow Ideas (Sp), Sanoma (NL), Ideaconsult (B), Telecom Management Association (NL), Consumentenbond (NL), VOKA (B), Belastingdienst (NL), GGD (NL), Schiphol (NL), Politie Rotterdam (NL), GDF Suez (EU), Brabantwater (NL), TenneT (NL), Nederlandse Aardolie Maatschappij (NL), Daikin (EU) …

Marc Heleven
Kerklaan 6
3590 Diepenbeek (B)

32(0)11/332176
32(0)476/56.40.72

www.7ideas.net
skype: helevenmarc
http://twitter.com/7ideas