Return to site

15 strategieën voor positieve gedragsverandering.

Met telkens algemene en COVID-19 voorbeelden.

1. Klare taal

2. Design

3. Fun

4. Kleine stappen

5. Emotie

6. Omgekeerd denken

7. Gamification

Peter Eycken is stafmedewerker van het opleidingscentrum en is nu al vier jaar bezig met het begeleiden van nieuwe medewerkers. In de zogenaamde foute kamer en het skills lab kunnen ze de dingen die ze niet goed (genoeg) kunnen of kennen nog eens opnieuw leren. “De opdracht van ons is om de personen die in het water vallen, terug boven te halen”, zegt hij.

“De foute kamer is een patiëntenkamer waarin opzettelijk fouten zijn aangebracht: heeft de patiënt het juiste schoeisel aan, staat het bed in de laagste stand, is de alarmbel aangesloten in het stopcontact? En zo heb je er nog, maar ik ga ze natuurlijk niet allemaal verklappen.”

Er komen altijd twee mensen binnen: een verpleegkundige en een paramedicus, oftewel een kinesist, logopedist, ergotherapeut, … Op 10 minuten tijd krijgen zij de kans om de 20 fouten in de kamer te vinden. Daarbij moeten ze ook kunnen uitleggen waarom dat fout is. Achteraf krijgen ze dan van mij feedback. Na iedere deelnemer worden in de kamer andere fouten aangebracht, want ja, ik ken die trucjes ook hoor. De vorige vertelt de fouten aan de volgende. “

8. Humor

9. Visueel

10. Nudging

11. Influencers

12. Feedback

13. Positief

14. Perspectief

15. ;-)

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK