Return to site

15 strategieën voor positieve gedragsverandering.

Met telkens algemene en COVID-19 voorbeelden.

broken image

1. Klare taal

broken image

2. Design

broken image

3. Fun

broken image

4. Kleine stappen

broken image

5. Emotie

broken image

6. Omgekeerd denken

broken image

7. Gamification

broken image

Peter Eycken is stafmedewerker van het opleidingscentrum en is nu al vier jaar bezig met het begeleiden van nieuwe medewerkers. In de zogenaamde foute kamer en het skills lab kunnen ze de dingen die ze niet goed (genoeg) kunnen of kennen nog eens opnieuw leren. “De opdracht van ons is om de personen die in het water vallen, terug boven te halen”, zegt hij.

“De foute kamer is een patiëntenkamer waarin opzettelijk fouten zijn aangebracht: heeft de patiënt het juiste schoeisel aan, staat het bed in de laagste stand, is de alarmbel aangesloten in het stopcontact? En zo heb je er nog, maar ik ga ze natuurlijk niet allemaal verklappen.”

Er komen altijd twee mensen binnen: een verpleegkundige en een paramedicus, oftewel een kinesist, logopedist, ergotherapeut, … Op 10 minuten tijd krijgen zij de kans om de 20 fouten in de kamer te vinden. Daarbij moeten ze ook kunnen uitleggen waarom dat fout is. Achteraf krijgen ze dan van mij feedback. Na iedere deelnemer worden in de kamer andere fouten aangebracht, want ja, ik ken die trucjes ook hoor. De vorige vertelt de fouten aan de volgende. “

8. Humor

broken image

9. Visueel

broken image

10. Nudging

broken image

11. Influencers

broken image

12. Feedback

broken image

13. Positief

broken image

14. Perspectief

broken image

15. ;-)

broken image
broken image