Return to site

Workshop

gestructureerd brainstormen

Systematische tools voor creatief denken en innovatie

Interactieve workshop 

voor brainstormbegeleiders, innovatiemanagers, R&D, sales, marketing, ...

Twee halve dagen - met tussentijdse opdrachten. In company tot 12 deelnemers.

Volledig op maat van jouw bedrijf, organisatie of uitdaging.

broken image

Mogelijke topics

Onderwerpen worden afgesproken tijdens briefing met opdrachtgever. Met telkens 3 tot 5 oefeningen voor de deelnemers per halve dag. En een tussentijdse opdracht relevant voor bedrijf.

1. Intro

+ kennismaking en kort overzicht van de topics

+ klassiek’ versus gestructureerd brainstormen: voor- en nadelen

+ vragen vanuit publiek die (flexibel) meegenomen worden in de workshop(s)

2. Problemstorming in plaats van brainstorming

+ eerste herformulering van de vraag: vanuit eigenlijk probleem / uitdaging in plaats van oplossing / technologie

+ scherper stellen van de uitdaging

+ drie manieren om probleem op een hoger (abtracter) niveau te bekijken

+ oefening

3. Werken met gestructureerde innovatietools (intro en  telkens uitproberen)

+ product inspiration tool

+ 10 types of innovation: combineren van meerdere types

+ the perfect prefix

+ checklist: 21 ways of innovation (met voorbeelden)

+ extra tools: TRIZ introductie, 55 Business models, historywatching, curated images for visual brainstorming ...

+ Recap

Intermezzo – opdracht voor deelnemers tussen de twee workshops

4. Bespreken en leren van gebruik systematische innovatietools

+ delen van geslaagde zoekstrategieën van deelnemers

+ waar liep het moeilijk? lessons learned

5. Cross-industrie innovatie introductie

+ Waarom leren van andere sectoren of bedrijven?

+ 3 vormen van cross-industrie innovatie

+ copy - adapt - paste

+ 5 strategiën en voorbeelden

6. Werken met cross-industrie brainstorm tools (intro en telkens uitproberen)

+ cross-industrie transfer map

+ spelen met de business synonyms method

+ cross-industry jackpot

+ extra tools: leren van extreme sectoren, multifunctionality, combineren, leren van de natuur (Biomimicry), ...

 

7. Sneller en slimmer ideeën vinden op het internet

+ delen van 20 jaar ervaring met innovatie websearches

+ 7 belangrijke tips

+ oefening

8. Recap

+ hoe pas je de learnings van deze workshop toe in de praktijk?

+ uitsmijter: ideeën verrijken met een x-factor

+ feedback

Benefits

+ Aanscherping van jouw brainstorm skills in functie van relevante inspiratie voor innovatie.

+ Kennismaken met en oefenen van gestructureerde innovatietools.

+ Zowel bruikbaar bij ontwikkeling van kansrichtingen, ideeëngeneratie als conceptverrijking en uitwerking van concrete business cases.

+ Tijdens de workshop werken we aan concrete vragen van jouw bedrijf of organisatie. Learning by doing.

+ Je ontvangt achteraf een wetransfer link met zowel de materialen gebruikt in de workshop als alle gebruikte tools (in PDF - handig om zelf in te zetten in brainstorm)

Interesse: neem gerust contact op met ons.

Achtergrond trainer

Marc Heleven is een cross-industry expert, professioneel innovatie websearcher, spreker en ideaVJ.

Sinds 2001 zoekt Marc Heleven als innovatie websearcher in opdracht van organisaties, bedrijven en overheden naar nieuwe ideeën, kansenrichtingen, verdienmodellen, innovaties en trends. Hij gebruikt het internet als gigantische zoekachtergrond voor nieuwe product- of diensteninnovaties. Ondertussen al meer dan 720 meerdaagse innovatieve websearches achter de rug in zeer diverse sectoren. Docent School of Creative thinking (voorheen COCD) in de opleiding 'verdieping toegepaste creativiteit'.

Meer info over websearch: www.innovatieresearch.net/

Marc Heleven is samen met Ramon Vulling auteur van het recent verschenen boek:

“Not invented here: cross-industry innovation”

Cross-industry innovatie is een slimme manier om, buiten de grenzen van de eigen industrie of sector, ideeën op te doen en deze toe te passen in jouw eigen bedrijf of organisatie.

Als je nieuwe producten, diensten of concepten wil uitvinden of op de markt brengen is het vaak handig om te kijken hoe andere bedrijven, industrieën of overheden dit probleem vroeger al succesvol oplosten.

broken image